Legenda Nusantara Menggunakan Bahasa JawaAksara Jawi: Makna dan Fungsi - Universiti Kebangsaan Malaysia

122 Sari 19 bahasa Jawa yang lahir sebagai alat komunikasi masyarakat. Namun, aksara Jawa dipercayai muncul setelah berlaku pertembungan antara peradaban Jawa

Download - Thu, 31 Jul 2014 02:56:00 GMT