Dialog Lucu Lucu Tentang PendidikanPERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN KARTUN DALAM ...

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 129 Malay Language Education Journal (MyLEJ) PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN KARTUN DALAM TRANSFORMASI

Download - Fri, 22 Aug 2014 03:41:00 GMT

e-journal.um.edu.my

tukang cerita, watak Ayam Hutan yang dikatakan katik itu pun boleh menimbulkan unsur lucu apabila tukang cerita mengayakan bentuk serta rupa ayarn katik tersebut.

Download - Sat, 23 Aug 2014 01:24:00 GMT

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Siklus Tindakan 1)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Siklus Tindakan 1) Kelas / Semester : VI / II Pokok Bahasan : Drama Sub Pokok Bahasan : Menyusun percakapan drama dari

Download - Thu, 21 Aug 2014 18:44:00 GMT