Contoh Sambutan Bahasa Jawa KemerdekaanKEDAH 2013 SULIT 1103/2 Markah penuh : 110 markah

SULIT 1103/2 (b) Bahasa [10 markah] Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:

Download - Fri, 29 Aug 2014 10:50:00 GMT