Contoh Pachelaton Boso Jowo Nganggo WangsalanNot Found

related

wong jowo: SANGKAN PARANING DUMADI

kaweruh kebatinan KITAB SANGKAN PARANING DUMADI warisan leluhur jawa dwipa.

Teras Pembelajaran: KASUSASTRAN JAWA

Dening: Heru Subrata. Macapat (Tembang Cilik) Puisi Jawa Lawas. Macapat iku tembang tradhisional ing tanah Jawa. Saben bait macapat nduwèni baris kalimat ...