Contoh Pacelathon Nganggo Parikan Lan WangsalanNot Found

Contoh : Laporan pawarta ( berita bahasa jawa ) | D ...

Ancas/tujuan : Ngudi katrangan bab isine pawarta sing dirungokake lan

Teras Pembelajaran: KASUSASTRAN JAWA

Macapat kanthi jeneng sing béda uga bisa ditemokaké jroning kabudayan Bali, Sasak, Madura, lan Sunda. Sajabané kuwi macapat uga naté ditemokaké ing ...

wong jowo: Kayu Bertuah Galih Asem

Galih asem ini hasil tarikan goib,berasal dari galih Pohon asem yang usianya sudah sangat tua,sehingga mati ( Gagar ).

modul basa jawa kelas xii semester 1 | ngleluribasajawa

MIRENGAKEN CARIYOS WAYANG Mata Pelajaran : Bahasa Jawa. Kelas / Semester : XII / 1

serat gatholoco | TUHAN & MANUSIA

Serat Gatholoco sendiri merupakan karya sastra Jawa anonim yang muncul pada awal abad 19 di jaman Mataram Surakarta.

KAMUS SANSEKERTA – INDONESIA | alangalangkumitir

KAMUS. SANSEKERTA – INDONESIA. Oleh : Dr. Purwadi, M.Hum. Eko Priyo Purnomo, SIP ———————————————————————————— A