Kumpulan Cerpen Persahabatanra Bonda kc (Siti Hajar Mohd. Zaki) (f) ~e.--:J adi

ra Bonda (Siti Hajar Mohd. Zaki) Tema Kegigihan dan kesabaran seorang ibu mendidik anak lelaki yang melakukan pelbagai kenakalan hingga berjaya.

Download - Wed, 27 Aug 2014 06:06:00 GMT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GAYA BAHASA DALAM NOVEL REMAJA ...

GAYA BAHASA DALAM NOVEL REMAJA KHAIRUDDIN AYIP Oleh MOHD AZHAR SU Tesis Ini dikemukakan Kepada Sekolah Pengajian Siswazah, Universiti Putra Malaysia,

Download - Mon, 25 Aug 2014 21:31:00 GMT